Startsida Gratisprogram Musik Kontakta Mats Sivertsson

 

Programmen distribueras som freeware, vilket betyder att programmen är gratis och att inga avgifter tillkommer. Programmen är dessutom helt fria från reklam.

Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner. Programvaran överlåts inte i sig, den licensieras. Äganderätten och upphovsrättigheterna till programvaran (inklusive, men utan begränsning till, avbilder, fotografier, animationer, video, audio, musik, text och tillbehörsprogram som medföljer), ägs av LEKTIONdata. Ni har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja programvaran. LEKTIONdata tar inte ansvar för skador till följd av användning av programvaran.Mats Sivertsson 2022